Allmänna villkor

För att kunna teckna ett abonnemang hos CleverClean Scandinavian AB måste köparen ha fyllt 18 år. Vid beställning utgör köpvillkoren grunden till avtalet mellan köparen och CleverClean Scandinavia AB.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt ingångna avtal inom 14 dagar från det att du mottagit dina varor genom att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-626 91 01 måndag-torsdag kl 10.00-14.00. Returnera varan senast 14 dagar efter att du meddelat oss ditt beslut. Varan skall skickas tillbaka i oförändrat skick, dvs oanvänd och oskadad, i sin originalförpackning.

Fraktkostnader och expeditionsavgifter för returförsändelsen står du som kund för. Notera att returen skall skickas direkt till vårt lager och inte till ett postombud.

Returen skall skickas tillbaka till:

CleverClean Scandinavia AB
Industrivägen 1, 171 48 Solna

Ej uthämtat paket eller utebliven betalning räknas inte som uppsägning av tjänsten.

Avslutat abonnemang

En bekräftelse på avslutat abonnemang skickas till dig senast 14 arbetsdagar från att du meddelat oss ditt beslut. Vi förbehåller oss dock rätten att vänta med bekräftelsen till dess att vi mottagit varan eller att du visat att varan är skickad tillbaka till oss.

Outlöst paket

Ditt paket ligger normalt i 14 dagar hos postombudet innan det skickas tillbaka till vårt lager. Vid outlöst paket kommer du att debiteras en avgift på 200 kr.
Ej uthämtat paket eller utebliven betalning räknas inte som uppsägning av tjänsten.

Avtalsvillkor

Vilket abonnemang som är tecknat framgår av ditt avtal. Vid abonnemangsperiodens slut övergår abonnemanget till ett så kallat tillsvidareabonnemang med en (1) månads uppsägningstid.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer den lagstadgade påminnelseavgiften om 60 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen och eventuella inkassokostander. All fakturahantering sker med Svea Ekonomi. För fakturafrågor kontakta …….

Reklamation

Du har rätt att reklamera en produkt om det kan antas vara ett tillverkningsfel på varan. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, ej fel som uppkommit till följd av vårdslös hantering, handhavandefel, slitage eller att skötselråd ej följts. Kontakta oss på info@cleverclean.se och bifoga bilder, ordernummer samt dina kontaktuppgifter. Vi byter i första hand ut varan mot en ny.

Transportskada

Vi ansvarar för skador som uppkommit vid transporten eller leveransen till dig som kund. När du tar emot din leverans åligger det dig som kund att undersöka om paketet är skadat. Kontrollera därför alltid din försändelse noga direkt vid leveranstillfället.

Dokumentera skadan i bild och text och maila till info@cleverclean.se inom 24 timmar från mottagandet av varan. Detta hjälper oss att hantera ditt ärende snabbare.

Behåll originalemballaget som varan kom i. Produkten får ej användas.

Integritetspolicy – GDPR

På CleverClean Scandinavia AB vill vi att du som kund ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och respekt. Vi värdesätter skyddet av personuppgifter och följer tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst uppdatera vår integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som särskiljer en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mail. När du blir kund Genom att acceptera det digitala avtalet samtycker du till att CleverClean Scandinavian AB org 559147-7665 hanterar och sparar dina personuppgifter.

Syftet med lagring av personuppgifter är för att kunna fullgöra vår del av avtalet och leverera varor till dig som kund. Vi behöver även spara dessa uppgifter för att kunna hantera eventuella reklamationer, betalningar eller legala krav.

Du har närsomhelst rätt att begära ett utdrag på vilka personuppgifter vi sparat om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag till info@cleverclean.se. Du har även rätt att närsomhelst kräva att vi raderar dina personuppgifter.

Kommunikation

Vi kan komma att kontakta dig på din angivna mail eller telefonnummer för att skicka information som rör din beställning eller reklamation. Vi kan även komma att kontakta dig med erbjudanden, nyhetsbrev, eller annan marknadsföring. Du kan närsomhelst återkalla samtycke till att vi skickar dig marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden etc.

Delning av dina uppgifter

Vi kommer inte att överföra eller sälja dina personuppgifter till tredje part, undantaget är betrodda leverantörer som hjälper oss att driva hemsidan och verksamheten samt levererar dina varor.

Undantaget är även om vi måste göra det för att följa svensk lag eller skydda vår eller annans egendom, rättigheter eller säkerhet.

Användarstatistik som samlas in från hemsidan och är anonymiserad kan komma att lämnas till tredje part för statistik, marknadsföring eller annat.

Om dina uppgifter kommer att delas med annan part än vad som anges i denna integritetspolicy skall vi informera dig om detta i samband med att du lämnar uppgifterna och du ger oss ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är relevant för syftet som de samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund i 48 månader från och med ditt senaste köptillfälle, därefter lagrar vi endast den informationen vi behöver i enlighet med lagstadgade krav.

CleverClean Scandinavia AB
Industrivägen 1
171 48 Solna

Org.nummer 559147-7665